El desenvolupament de la Relativitat General (II). La geometria entra en la física

El proper dimarts dia 31 de maig a les 8 del vespre, conferència: “El desenvolupament de la Relativitat General (II). La geometria entra en la física” Antoni Melción, Dr. Enginyer Industrial i Llicenciat en Física.

La col•laboració d’Einstein amb el seu amic Grossmann, degà del departament de matemàtica-física de la ETH de Zuric, resulta fonamental per incorporar uns nous conceptes matemàtics en la formulació dels fenòmens físics. El treball conjunt d’ambdós, presentat el 1913, representa l’inici d’aquesta nova etapa. Intentarem seguir la trajectòria intel.lectual d’Einstein que el portarà a  anar més enllà de la geometria euclidiana. Einstein marxa a Berlin l’any 1914, però malgrat les seves difícils circumstàncies personals, el desenvolupament de la teoria no experimenta cap alentiment. En una sèrie d’articles i conferències fetes al llarg del mes de novembre de 1915 culmina la solució del problema de la gravitació, incloent una prova de la bondat de la teoria en l’exactitud del valor previst per a la precisió del periheli de l’òrbita de Mercuri.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Història de la cartografia lunar

Conferència: “Història de la cartografia lunar” Carles López, Professor de geologia.

La presència de la lluna a l’antiguitat. Les taques de la Lluna: la visió de Plutarc a Aristòtil i la seva influència en el món àrab i cristià de l’Edat Mitjana. Les primeres representacions lunars i el canvi de paradigma renaixentista. Els primers mapes, constatació de la morfologia lunar. La cursa de la predicció des de Riccioli fins a l’inici de la fotografia. La representació lunar en el món de l’astronàutica. La diversificació dels mapes lunars a l’actualitat.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Pinzellades d’història de la tecnologia

El dimarts dia 17 a les 8 del vespre hi haurà la conferència: “Pinzellades d’història de la tecnologia” Quim Pla, Dr. en Ciències Físiques.

És molt probable que qualsevol intent de fer una història de la tecnologia sigui una quimera, un projecte inabastable, perquè l’evolució de les innovacions tecnològiques esdevingudes al llarg de la història de la humanitat és d’una amplitud i d’una complexitat tan grans que difícilment es pot recollir i exposar en un relat històric. Tanmateix, sempre és possible d’espigolar una mica entre els diferents episodis que han fet que els humans evolucionéssim per passar de l’aixada al tractor i de l’escriptura cuneïforme als whatsapps que ara formen part de la nostra vida quotidiana.

Així, doncs, l’objectiu d’aquesta xerrada no va més enllà de donar unes pinzellades d’història de la tecnologia, de manera que permetin d’obtenir-ne una certa aproximació panoràmica, personal i limitada, certament, però amb la voluntat de posar èmfasi en alguns aspectes que poden ser curiosos o rellevants, o bé que poden servir per desmitificar i relativitzar, segons el gust de cadascú.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Els teixits: l’altra pell nostra

El proper dimarts dia 10 a les 8 del vespre la conferècia  serà sobre: “Els teixits: l’altra pell nostra” Eduard Senties, Enginyer Tècnic Industrial (Tèxtil). P.D,D, de IESE,  i Màster en Gestió Gerencial de EADA.

Una breu descripció dels diferents tipus, com estan fets i les seves propietats físiques que milloren el confort de la nostra vida quotidiana.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail