Història de l’electricitat des d’Edison a Tesla

Dimarts dia 3 a les 8 del vespre, conferència:“Història de l’electricitat des d’Edison a Tesla” Andreu Valls, Enginyer Industrial.

Durant el primer terç del segle XX un reduït nombre de científics aconsegueixen entendre les lleis essencials que governen els fenòmens electromagnètics més elementals, proesa intel•lectual realment notable donada la migradesa de recursos materials utilitzats.

Els països industrialitzats copsen immediatament les expectatives de negoci que la nova ciència ofereix i a tal efecte hi aboquen una tal quantitat de recursos humans i financers com mai fins ara s’havien mobilitzat.

L’objecte de la conferència és donar una ullada a l’impacte de progrés que van aportar a la societat les primeres aplicacions pràctiques del que avui coneixem com a Segona Revolució Industrial.

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail