Conferència: Emmy Noether : dona, jueva i matemàtica

Conferència: Emmy Noether : dona, jueva i matemàtica, per Antoni Melcion Dr. Enginyer Industrial i Llicenciat en Física.
Encara que considerada per molts com una de les personalitats matemàtiques del segle XX, a Alemanya, el seu país d’origen, havia de donar classes de manera semiclandestina i fins als 41 anys no va poder gaudir d’un sou oficial per aquesta activitat, sense tenir dret a cap pensió. Repassarem la seva vida en l’entorn de la Universitat de Gotinga, un dels centres més importants de les matemàtiques en el primer quart del segle XX, i la seva estada als Estats Units després de marxar de l’Alemanya de Hitler. Comentarem breument el teorema de Noether, una contribució a la Física Teòrica, on s’estableix d’una manera general la relació entre les simetries i el comportament dinàmic dels sistemes físics.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Deixa un comentari