Conferència: Comportament sexual i reproductiu dels Odonats

Comportament sexual i reproductiu dels Odonats, per Pep Garcia-Moreno, Biòleg. Membre fundador d’ Oxygastra (Grup d’estudi dels
Odonats de Catalunya) i membre del Grup de Naturalistes d’Osona, dins (ICHN). Els Odonats són considerats dins dels grups d’insectes actuals els més arcaics (Paleòpters). Podem pensar que l’èxit evolutiu està lligat al seu comportament sexual?