Arxiu de la categoria:

Assemblea anual de Socis de l’Agrupació

ORDRE DEL DIA
1r. Obertura i salutació als assistents.
2n. Lectura i aprovació de l’acta de l’assemblea de l’any anterior.
3r. Informació de les activitats de l’AAd’O durant l’any 2014.
4t. Lectura i aprovació, si escau, de l’estat de comptes.
5è. Renovació de càrrecs de la Junta Directiva.
President:
Secretari:
Vocal:
Vocal:
6è. Projecte d’activitats per a l’any 2015.
7è. Actualització de quotes i aprovació del pressupost per al 2015.
8è. Informacions diverses.
9è. Propostes dels socis.
10è. Precs i preguntes.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail