Conferència: Els Punts de Lagrange

Dimarts 13 Conferència: Els Punts de Lagrange, per Josep M. Casals, Dr
enginyer Industrial.
El problema dels n cossos consisteix a calcular analíticament la posició en cada instant de tots els cossos involucrats en el problema, sotmesos només a l’atracció gravitatòria mútua, i a partir d’una posició inicial i unes velocitats inicials conegudes. Aquest problema és d’una enorme complexitat i no es pot resoldre analíticament. Joseph-Louis Lagrange va resoldre el cas restringit de només tres cossos, i encara quan un d’aquests cossos és molt petit en relació amb els altres dos. Leonard Euler havia trobat que en aquest cas hi havia tres punts en els quals el cos petit restava en equilibri respecte als altres dos, però Lagrange en va trobar dos més, els punts L4 i L5, i per això tots aquets punts s’anomenen Punts de Lagrange.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Deixa un comentari