Arxiu de la categoria:

Conferència: Franco vs Darwin: evolucionisme i política en el règim franquista

Conferència: Franco vs Darwin: evolucionisme i política en el règim franquista, per Clara Florensa, historiadora de la ciència. Centre d’Estudis d’Història de la Ciència-Universitat Autònoma de Barcelona (CEHIC-UAB).
Què passaria en un estat que s’havia instituït i constituït com a intrínsecament catòlic, si el dogma era contradit de manera fefaent? Què passaria si la ciència materialista i atea dels països veïns, extreia conclusions indeturables que obliguessin a canviar-ne els principis més bàsics, fonament de tota l’Església catòlica? Durant els anys 40 i, sobretot, durant els anys 50, a l’Espanya de Franco, aquestes foren unes reflexions que preocuparen de manera profunda especialment tres sectors de la població: els eclesiàstics, els intel·lectuals ideòlegs del règim i els científics, en relació sobretot al darwinisme, que semblava situar-se entre els més perillosos enemics del règim, al costat del materialisme i el comunisme.
El silenci a la premsa, a les aules i a les llibreries sobre la teoria de l’evolució (gràcies a la censura del règim franquista) contrastava amb la verbositat dedicada al tema en cercles instruïts, reduïts i tancats. Dins d’aquests cercles, s’exposaven i es debatien obertament la por, el rebuig, les possibilitats d’adaptació i els límits d’acceptació d’una teoria que, de cara al públic, s’havia o bé demonitzat o bé fet veure que no existia. Un d’aquests cercles fou el Congrés en commemoració de la mort de Balmes que es celebrà a Vic l’any 1949. En aquest col·loqui ficarem el nas en aquests debats no aptes per a un públic general i descobrirem quins en van ser els actors, què s’hi va dir, quins eren els arguments i les reticències, quines les solucions proposades i les principals postures al respecte, així com quin paper van jugar els científics del franquisme en tot plegat.
A partir d’aquí, podem reflexionar sobre si ciència, política i ideologia poden mai tractar-se com entitats independents. Podem alliberar-nos d’allò que estem convençuts i creiem per interpretar els fets i processos que observem? O bé, fins a quin punt poden haver donat forma a la ciència espanyola 40 anys de franquisme? I una hipòtesi agosarada: podria ser que la ciència, o en concret una teoria científica com l’evolucionisme, hagués tingut alguna cosa a veure en el progressiu desprestigi, davallada i acabament del règim franquista?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail