Arxiu de la categoria:

Conferència: Franco vs Darwin: evolucionisme i política en el règim franquista

Conferència: Franco vs Darwin: evolucionisme i política en el règim franquista, per Clara Florensa, historiadora de la ciència. Centre d’Estudis d’Història de la Ciència-Universitat Autònoma de Barcelona (CEHIC-UAB).
Què passaria en un estat que s’havia instituït i constituït com a intrínsecament catòlic, si el dogma era contradit de manera fefaent? Què passaria si la ciència materialista i atea dels països veïns, extreia conclusions indeturables que obliguessin a canviar-ne els principis més bàsics, fonament de tota l’Església catòlica? Durant els anys 40 i, sobretot, durant els anys 50, a l’Espanya de Franco, aquestes foren unes reflexions que preocuparen de manera profunda especialment tres sectors de la població: els eclesiàstics, els intel·lectuals ideòlegs del règim i els científics, en relació sobretot al darwinisme, que semblava situar-se entre els més perillosos enemics del règim, al costat del materialisme i el comunisme.
El silenci a la premsa, a les aules i a les llibreries sobre la teoria de l’evolució (gràcies a la censura del règim franquista) contrastava amb la verbositat dedicada al tema en cercles instruïts, reduïts i tancats. Dins d’aquests cercles, s’exposaven i es debatien obertament la por, el rebuig, les possibilitats d’adaptació i els límits d’acceptació d’una teoria que, de cara al públic, s’havia o bé demonitzat o bé fet veure que no existia. Un d’aquests cercles fou el Congrés en commemoració de la mort de Balmes que es celebrà a Vic l’any 1949. En aquest col·loqui ficarem el nas en aquests debats no aptes per a un públic general i descobrirem quins en van ser els actors, què s’hi va dir, quins eren els arguments i les reticències, quines les solucions proposades i les principals postures al respecte, així com quin paper van jugar els científics del franquisme en tot plegat.
A partir d’aquí, podem reflexionar sobre si ciència, política i ideologia poden mai tractar-se com entitats independents. Podem alliberar-nos d’allò que estem convençuts i creiem per interpretar els fets i processos que observem? O bé, fins a quin punt poden haver donat forma a la ciència espanyola 40 anys de franquisme? I una hipòtesi agosarada: podria ser que la ciència, o en concret una teoria científica com l’evolucionisme, hagués tingut alguna cosa a veure en el progressiu desprestigi, davallada i acabament del règim franquista?

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: L’any dels planetes nans. Ceres i Plutó visitats per les sondes Dawn i New Horizons

Conferència: L’any dels planetes nans. Ceres i Plutó visitats per les sondes Dawn i New Horizons, per Ricard Lázaro, llicenciat en Humanitats.
Tota la informació, sobretot gràfica, que ha arribat l’any 2015 sobre aquests dos astres. Destacant sobretot les rareses trobades en ells, com les zones brillants al fons de cràters i la muntanya piramidal de Ceres o les rares estructures geològiques i el caràcter dinàmic de la superfície de Plutó i de la més gran de les seves llunes.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: Seguretat a Internet: ho hem de prendre molt seriosament

Conferència: Seguretat a Internet: ho hem de prendre molt seriosament. Per Xevi Mas, Enginyer de sistemes i Analista Sènior de Seguretat Informàtica.

Fer transaccions comercials online ha passat d’ésser possible a gairebé inevitable. Paral·lelament, el “cibercrim” i les estafes augmenten en nombre i complexitat. De la mateixa manera, dades personals nostres són presents al núvol, a les xarxes socials o a l’e-mail. Ho podem evitar? La informació és poder, això ho tenen molt clar les grans empreses i els governs. El coneixement d’aquests perills, i les seves sol·lucions més bàsiques és, ens agradi o no, pràcticament la nostra obligació.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: Nocions elementals d’electricitat i magnetisme

Conferència Nocions elementals d’electricitat i magnetisme, Per Josep M. Casals, Dr. Enginyer industrial i Soci Honorari de l’AAd’O.

A vegades penso que si desaparegués l’electricitat potser el 90 % de la humanitat actual no sobreviuria, i això ens il·lustra sobre la importància d’aquest element vital, del qual no sabem gran cosa en detall. En aquesta sessió, tal com indica el seu títol, farem un repàs dels conceptes més simples que hi estan relacionats, per entendre millor quin és el seu significat físic, que potser alguns no tenen prou clar”.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail