Conferència: Patrimoni natural en el post-franquisme. L’emergència dels Parcs Naturals a Catalunya (1975-1990)

Conferència: Patrimoni natural en el post-franquisme. L’emergència dels Parcs Naturals a Catalunya (1975-1990). A càrrec de Judit Gil Farrero, CEHIC-UAB.

Als anys setanta a Catalunya comença un canvi en la percepció que la població té sobre la natura, que passa de ser una font de matèria primera o superfície edificable a ser vista d’una manera més àmplia com a patrimoni natural a conservar. A mitjans d’aquella dècada comencen a aparèixer moviments populars locals i regionals per a la conservació de la natura, els principals objectius dels quals són la divulgació dels valors naturals de determinades zones i la seva protecció. En aquesta tasca reben el recolzament de la comunitat científica, nacional i internacional, i la cobertura i complicitat dels mitjans de comunicació, que permeten que els conflictes es donin a conèixer entre el gran públic. Aquest canvi de percepció també queda plasmat més endavant en lleis que defineixen i desenvolupen nous models de protecció de la natura.

Deixa un comentari