Conferència: El pèndol de Foucault

Conferència: El pèndol de Foucault. A càrrec de Joan Pujolàs, Josep Orri i Miquel Amblàs. Tècnic electrònic, Tècnic especialista en màquines i responsable del grup d’astrofotografia de l’Agrupació i Professor, Mestre Artesà, i membre de l’AAd’O, respectivament.

Què és i què mesura a aquest tipus de pèndol? Per què ens proposem de construir-ne un a l’Agrupació?

Presentem aquest tipus d’instrument partint de la pròpia experimentació amb sistemes coneguts de pèndols i amb els que ens ha calgut crear de soca rel per aconseguir un pèndol de Foucault de moviment estable en l’escàs espai que ofereix l’ull de l’escala d’accés a l’Agrupació.

Deixa un comentari