Arxiu de la categoria:

Patrimoni natural en el post-franquisme. L’emergència dels Parcs Naturals a Catalunya (1975-1990)

El proper dimarts dia 2 de maig a les 8 del vespre hi haurà la conferència: Patrimoni natural en el post-franquisme. L’emergència dels Parcs Naturals a Catalunya (1975-1990), a càrrec de Judit Gil Farrero CEHIC-UAB Als anys setanta a Catalunya comença un canvi en la percepció que la població té sobre la natura que passa a ser una font de matèria primera o superfície edificable a ser vista d’una manera més àmplia com a patrimoni natural a conservar. A mitjans d’aquella dècada comencen a aparèixer moviments populars locals i regionals per a la conservació de la natura, els principals objectius dels quals són la divulgació dels valors naturals de determinades zones i la seva protecció. En aquesta tasca reben recolzament de la comunitat científica, nacional i internacional, i la cobertura i complicitat dels mitjans   de comunicació, que permeten que els científics es donin a conèixer entre el gran públic. Aquest canvi de percepció també queda plasmat més endavant en lleis que defineixen i desenvolupen nous models de protecció de la natura.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: La presa de decisions complexes amb les persones grans i fràgils: el gran repte de la medicina del segle XXI. A càrrec de Jordi Amblàs

Conferència: La presa de decisions complexes amb les persones grans i fràgils: el gran repte de la medicina del segle XXI. A càrrec de Jordi Amblàs, Metge Geriatra i Dr. en Cures Pal·liatives. Treballa a l’Hospital Univ. de la Sta. Creu de Vic. Director adjunt Càtedra Cures Pal·liatives UVic. Pla de Prevenció i A. C./Dep. de Salut-Generalitat de Catalunya. Estem davant l’eclosió epidemiològica d’un grup de persones grans i amb moltes malalties. Al llarg dels propers anys, aquest fet suposarà un dels reptes més importants pels sistemes de salut i pels professionals, que hauran d’excel·lir en l’abordatge d’aquesta complexitat i en la presa de decisions, en i amb aquests pacients. En aquest context, són necessaris nous marcs conceptuals que facilitin la interpretació d’aquesta realitat.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: Altres calendaris. A càrrec de Josep M. Casals

Conferència: Altres calendaris. A càrrec de Josep M. Casals, Enginyer Industrial i Soci Honorari de l’AAd’O. Després de la sessió anterior on vam parlar bàsicament de l’origen i característiques del calendari gregorià, passant pels diferents calendaris romans antics i el calendari julià, avui veurem altres tipus de calendaris històrics o encara en ús al món d’avui dia. Parlarem del calendari musulmà, el calendari republicà (o revolucionari) francès, el calendari xinès, el calendari hebreu i el calendari persa, cada un dels quals té aspectes ben interessants a conèixer i a considerar.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

ALTRES CALENDARIS

Dimarts dia 18 d’abril a les 8 del vespre. Conferència: Altres calendaris. A càrrec de Josep M. Casals, Enginyer Industrial i Soci Honorari de l’AAd’O. Després de la sessió anterior on vam parlar bàsicament de l’origen i característiques del calendari gregorià, passant pels diferents calendaris romans antics i el calendari julià, avui veurem altres tipus de calendaris històrics o encara en ús al món d’avui dia. Parlarem del calendari musulmà, el calendari republicà (o revolucionari) francès, el calendari xinès, el calendari hebreu i el calendari persa, cada un dels quals té aspectes ben interessants a conèixer i a considerar.

 

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: El pèndol de Foucault

Conferència: El pèndol de Foucault. A càrrec de Joan Pujolàs, Josep Orri i Miquel Amblàs. Tècnic electrònic, Tècnic especialista en màquines i responsable del grup d’astrofotografia de l’Agrupació i Professor, Mestre Artesà, i membre de l’AAd’O, respectivament.

Què és i què mesura a aquest tipus de pèndol? Per què ens proposem de construir-ne un a l’Agrupació?

Presentem aquest tipus d’instrument partint de la pròpia experimentació amb sistemes coneguts de pèndols i amb els que ens ha calgut crear de soca rel per aconseguir un pèndol de Foucault de moviment estable en l’escàs espai que ofereix l’ull de l’escala d’accés a l’Agrupació.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail