Arxiu de la categoria:

Conferència: L’Home destronat. “The descent of man” i el lloc de l’esser humà a la naturalesa (Pasqual Bernat)

Conferència: L’Home destronat. “The descent of man” i el lloc de l’esser humà a
la naturalesa.
Quan parlem o pensem en les obres de Charles Darwin el primer llibre que ens bé al
cap és L’Origen de les espècies, una obra arxiconeguda i que, sense cap mena de dubte, ha
marcat una fita inexorable en la història de la ciència i de la cultura en general. Però el naturalista anglès a més a més va ser autor d’altres obres no tan conegudes però d’un gran valor i transcendència científica. És el cas de l’Origen de l’home , aparegut el 1871, que va causar tan o més rebombori que l’ Origen de les espècies i que va provocar tensions tan grosses en el debat evolucionista del moment que fins i tot alguns dels primers partidaris de les idees de Darwin en qüestionessin algunes de les afirmacions que s’hi sostenien. En aquesta xerrada farem un repàs als continguts d’aquesta obra i a les repercussions científiques, socials i ideològiques que va comportar la seva publicació. A càrrec de Pasqual Bernat, Historiador de la ciència i membre de CEHIC.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: Faraday : la teoria del camp electromagnètic (Antoni Melción)

Conferència: Faraday : la teoria del camp electromagnètic.
Farem una breu exposició de quins eren els coneixements de l’electricitat i el magnetisme a principis del segle XIX, i de com el descobriment de Volta i l’experiment d’Oersted van plantejar noves incògnites. Veurem com, entre 1820 i 1825, André-Marie Ampère va establir una teoria que acabaria per imposar-se en l’Europa d’aquell moment. El 1821, Faraday inicià les seves investigacions sobre l’electromagnetisme amb una modificació de l’experiment d’Oersted que posava en evidència uns moviments de rotació. A partir de 1831, la seva activitat donà com a resultat una sèrie de descobertes com la llei d’inducció, les lleis de l’electròlisi, la rotació del pla de polarització de la llum i el diamagnetisme. S’explicaran els arguments de Faraday utilitzant conceptes tan estranys com línies de força i camps, i com van ser rebutjats en front d’una teoria newtoniana de fluids que acceptava forces actuant a distància de forma instantània. A càrrec d’ Antoni Melción, Dr. Enginyer Industrial i Llicenciat en Física.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Conferència: Faraday : una biografia (Antoni Melción)

Conferència: Faraday : una biografia.
Parlar de Faraday vol dir parlar d’electricitat i de magnetisme, però també de química, d’òptica, de metal·lúrgia i de moltes altres coses. Seguirem la seva trajectòria vital des del seu aprenentatge com enquadernador fins a la seva tasca com assistent de Sir Humphery Davy i, posteriorment, com a responsable dels experiments i les conferències a la Royal Institution, entitat amb la qual va estar-hi vinculat tota la vida. Una vida desenvolupada dins d’una fe religiosa inqüestionable. La seva activitat com expert i consultor en moltíssimes qüestions li van permetre assolir un prestigi indiscutible. Veurem com, tot i tenir uns coneixements matemàtics mínims i problemes de memòria, va arribar a ser un dels científics experimentals més rellevants del seu temps. Les seves descobertes van marcar pautes i van qüestionar teories, establint, segons molts autors, les bases del que avui coneixem com la teoria clàssica del camp electromagnètic. A càrrec d’Antoni Melción, Dr. Enginyer Industrial i Llicenciat en Física.
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail