Llunes

Lluna creixent Josep Orri

Lluna plena Josep Orri

 

Cràter Atlas i Hercules Jordi Masferrer

 

Cràter Aristoteles, Eudoxus Jordi Masferrer

 

Cràter Ptolemaeus, alphonsus i Albategnius                  Jordi Masferrer

 

Cràter Aliacencis ,Werner i Stofler Jordi Masferrer

 

Cràter Ticho Jordi Masferrer

 

Cràter pato, mare Imbrium Jordi Masferrer

 

Cràter Plató Jordi Compte

 

Cràter Arquimedes i monts Apenins Jordi Compte

 

Mar Crisium Josep Orri

Deixa un comentari