Llunes

Lluna creixent Jordi Masferrer

Lluna creixent Josep Orri

Lluna plena Josep Orri


Cràter Atlas i Hercules Jordi Masferrer


Cràter Aristoteles, Eudoxus Jordi Masferrer


Cràter Ptolemaeus, alphonsus i Albategnius                  Jordi Masferrer


Cràter Aliacencis ,Werner i Stofler Jordi Masferrer


Cràter Ticho Jordi Masferrer


Cràter pato, mare Imbrium Jordi Masferrer


Cràter Plató Jordi Compte


Cràter Arquimedes i monts Apenins Jordi Compte


Mar Crisium Josep Orri

Eclipsi de Lluna. Salut Vilaró 16 de maig de 2022

Deixa un comentari