_Fitxa de la nebulosa de l’àguila

AUTOR Josep Orri
  NOM CATÀLEG NÚMERO
OBJECTE Nebulosa de l’àguila messier 16
DATA 12-6.2021 NGC  6611
    COORDENADES
LLOC D’OBSERVACIÓ Tavertet 42 01N 002 25 E
CÀMERA Zwo 294 mc pro ISO / GUANY 150
MONTURA Eqh6 pro
  TUB BARLOW REDUCTOR FOCAL
TELESCOPI Ts 80-550    
  FOCAL TUB CÀMERA PROGRAMA
SEGUIMENT 300 luna qhy5 Phguiding2
  APILAT CONTROL CÀMERA PROCESSAT RETOC
PROGRAMARI Pixinsight Apt Pixinsight  
  LIGHTS TEMPS DARKS TEMPS BIES TEMPS ALTRES TEMPS
FOTOGRAFIA 40 300s 40 300s        
                 
                 
Notes …