_Nebulosa de la Roseta

AUTOR Josep M Clopés
  NOM CATÀLEG NÚMERO
OBJECTE Nebulosa de la Roeseta NGC 2237
DATA 22, 28 i 30/01/2022  
    COORDENADES
LLOC D’OBSERVACIÓ Sant Martí de Centelles RA 6º 28′ 34″ DEC 4º 24′ 50″
CÀMERA ASI 1600MM COOL ISO / GUANY  
MONTURA EQ6R PRO
  TUB BARLOW REDUCTOR FOCAL
TELESCOPI OMEGON 110/660 F6    
  FOCAL TUB CÀMERA PROGRAMA
SEGUIMENT EZG 60/230

Orion Starshoot Deep Space Monochrome Imager II CCD

PHD2
  APILAT CONTROL CÀMERA PROCESSAT RETOC
PROGRAMARI PIXINSIGHT SGP PIXINSIGHT  
  LIGHTS TEMPS DARKS TEMPS BIES TEMPS ALTRES TEMPS
FOTOGRAFIA Ha 12 300s 24 300s 30   Flat 30 0.4s
  Ha 11 300s 24 300s 30   Flat 30 0,4s
  Ha 12 600s 24 600s 30   Flat 30 0,6s
Notes …
 …FILTRE 1,25″ HIDRÒGEN ALFA 12NM (Canal Ha 12nm) B/N

La nebulosa de la Roseta (Caldwell 49) és una regió H II circular situada a l’extrem d’un núvol molecular gegantí de la constel·lació de Monocerosa la Via Làctia. El cúmul obert NGC 2244 (Caldwell 50) hi està íntimament relacionat, ja que les seves estrelles s’han format a partir de la matèria de la nebulosa.