Nebulosa del Pelicà

AUTOR Jordi Compte
  NOM CATÀLEG NÚMERO
OBJECTE Nebulosa del Pelicà IC 5070
DATA 12-06-20  
    COORDENADES
LLOC D’OBSERVACIÓ Tona 41.50 2.13
CÀMERA ASI 1600 MM Pro ISO / GUANY 139
MONTURA Skywatcher EQ6-R PRO
  TUB BARLOW REDUCTOR FOCAL
TELESCOPI Skywatcher Espirit 80/400    
  FOCAL TUB CÀMERA PROGRAMA
SEGUIMENT 232 ASI 178 mm PHG2
  APILAT CONTROL CÀMERA PROCESSAT RETOC
PROGRAMARI Deepskytacker APT Pixinsight 1.8  
  LIGHTS TEMPS DARKS TEMPS BIES TEMPS ALTRES TEMPS
FOTOGRARIA 10 300 10 300     Filtre HA  
  4 300 10 300     Filtre SII  
  4 300 10 300     Filtre OIII  
Primera imatge de banda estreta de la Nebulosa del Pelicà.