Nebulosa de la Bombolla

AUTOR Josep Orri
  NOM CATÀLEG NÚMERO
OBJECTE Nebulosa de la bombolla Ngc 6735
DATA 17-09-2021  
    COORDENADES
LLOC D’OBSERVACIÓ La Cau (Tavertet) 42 01 N 002 25E
CÀMERA Zwo 294 mc pro (-10ºC) ISO / GUANY 150
MONTURA  
  TUB BARLOW REDUCTOR FOCAL
TELESCOPI RC8 + filtre Enhance    
  FOCAL TUB CÀMERA PROGRAMA
SEGUIMENT 300mm luna Qhy5 Phguiding2
  APILAT CONTROL CÀMERA PROCESSAT RETOC
PROGRAMARI Pixinsight Apt Pixinsight  
  LIGHTS TEMPS DARKS TEMPS BIES TEMPS ALTRES TEMPS
FOTOGRAFIA 93 300s 40 300s        
                 
                 
Notes …