Roseta

AUTOR Jordi Masferrer
  NOM CATÀLEG NÚMERO
OBJECTE Roseta NGC 2244
DATA 1-3-2020  
    COORDENADES
LLOC D’OBSERVACIÓ Arbucies /obserbatori Monsoliu N41º49′ E02º31′
CÀMERA Fuji XT2 reflex ISO / GUANY 4000
MONTURA  
  TUB BARLOW REDUCTOR FOCAL
TELESCOPI Ts 102/f6    
  FOCAL TUB CÀMERA PROGRAMA
SEGUIMENT Woptics 66/6 Asi  120 Ph guiding
  APILAT CONTROL CÀMERA PROCESSAT RETOC
PROGRAMARI DSS   Pixinsight PSD
  LIGHTS TEMPS DARKS TEMPS BIES TEMPS ALTRES TEMPS
FOTOGRARIA 24 120s 15 120s        
                 
                 
LA ROSETA és troba a la constel.lació del UNICORNI, A UNS 50000Bilions de Kms de la terra, és a dir , si hi volem anar-hi, caldrien uns 5200 anys de viatge a la velocitat de la llum.
Te un tamany aparent aproximat de dues llunes noves , però brilla poc , només te una magnitud aprox. de 5