Nebulosa cap de la bruixa

AUTOR Josep Orri
  NOM CATÀLEG NÚMERO
OBJECTE Nebulosa cap de la bruixa NGC 1909
DATA 5-2-2022  
  Mosaic de 4 fotogrames COORDENADES
LLOC D’OBSERVACIÓ Tavertet 42 01 N 002 25 E
CÀMERA Zwo 294 mc pro -10ºC ISO / GUANY 125
MONTURA Neq6 pro
  TUB BARLOW REDUCTOR FOCAL
TELESCOPI Ts 80-550   filtre L-pro
  FOCAL TUB CÀMERA PROGRAMA
SEGUIMENT 300mm luna  qhy5 Phguiding2
  APILAT CONTROL CÀMERA PROCESSAT RETOC
PROGRAMARI Pixinsight NINA Pixinsight  
  LIGHTS TEMPS DARKS TEMPS BIES TEMPS ALTRES TEMPS
FOTOGRAFIA 240 300 40 300        
                 
                 
Notes …
Mosaic de 4 fotogrames