Arxiu de la categoria:

Conferencia: Leonardo da Vinci tècnic o tecnòleg?

Conferència a càrrec de Francesc Barca Salom. Membre de la SCHCT.
Fins el segle XV la tècnica era un conjunt de regles empíriques que conformaven els oficis artesanals i que s’havien desenvolupat amb independència de les teories científiques. Tanmateix, a partir del segle XVII , el mètode científic va començarser emprat per facilitar la interpretació del comportament dels materials il’energia, i per valorar els incipients procediments industrials. Aquesta nova manera d’entendre la tècnica va donar lloc a l’aparició d’una formaconvergència entre la ciència i la tècnica que posteriorment hem convingutdenominar tecnologia.
Aquest canvi de tècnica a tecnologia el detectem ja en Leonardo da Vinci, cap finals del segle XV, a propòsit de l’evolució que va experimentar en el seu mètode de treball, que queda palès en el seu desig de fonamentar les regles pràctiques amb teories científiques.
En aquesta conferència, a banda d’emmarcar la figura de Leonardo en el seu context i aprofundir en la seva vida i obres, volem mostrar com es va anar materialitzant aquest canvi des de la tècnica a la tecnologia en els seus treballs sobre diverses disciplines com la hidràulica, l’aeronàutica, l’òptica i la mecànica.
Malgrat les enormes dificultats, en molts casos insuperables, Leonardo va fer tot el que podia fer en el seu temps i, per be que en alguns moments resultés decebedor, va encertar el camí als tècnics posteriors. Per tot això, pensem que no és agosarat afirmar que Leonardo fou un pioner de la tecnologia.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail