Arxiu de la categoria:

Conferència: James Prescott Joule i l’equivalent mecànic del calor

Conferència: James Prescott Joule i l’equivalent mecànic del calor. A càrrec d‘Antoni Melcion, Dr. Enginyer Industrial i Llicenciat en Física .
L’any 1992, en un seminari a la Universitat de Cambridge, l’ historiador Heinz Otto Sibum (1956 – …) va presentar un treball on explicava les seves experiències al reproduir l’experiment que James Prescott Joule havia dut a terme per a la determinació de l’equivalent mecànic del calor, i que estava descrit en detall en el document On the Mechanical Equivalent of Heat imprès l’any 1850 en les Philosophical Transactions. Les conclusions extretes d’aquest exercici ens ajudaran a reflexionar sobre les habilitats experimentals de Joule i de quina manera aquesta pràctica estava relacionada amb el context econòmic i social de la comunitat física Victoriana. Explicarem les dificultats inicials per demostrar la importància dels seus experiments  i el reconeixement final, gràcies, en part, a la seva col·laboració amb William Thomson (Lord Kelvin). Evidentment, serà inevitable parlar del seu paper en el “Principi de conservació de l’energia” i la polèmica al voltant de la prioritat, compartida amb el metge alemany Robert Mayer

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail