Llunes

Lluna creixent Jordi Masferrer

Lluna creixent Josep Orri

Lluna plena Josep Orri

Cràter Atlas i Hercules Jordi Masferrer

Cràter Aristoteles, Eudoxus Jordi Masferrer

Cràter Ptolemaeus, alphonsus i Albategnius                  Jordi Masferrer

Cràter Aliacencis ,Werner i Stofler Jordi Masferrer

Cràter Ticho Jordi Masferrer

Cràter pato, mare Imbrium Jordi Masferrer

Cràter Plató Jordi Compte

Cràter Arquimedes i monts Apenins Jordi Compte

Mar Crisium Josep Orri

Deixa un comentari