Junta de l’Agrupació Astronòmica d’Osona

Segons preveuen els estatuts de l’Agrupació, la Junta està formada per nou persones: un president, un vicepresident, un secretari, un tresorer i cinc vocals. Cada un dels membres es renova cada quatre anys.

La composició de la Junta actual és la següent:

President: Ramon Portell

Vicepresident: Joan Pujolàs

Secretària: Marga Burgaya

Tresorer: Xavier Gràcia

Vocals:

  • Josep Orri: responsable de l’equip d’astrofotografia
  • Juan F. Casas: director de l’observatori
  • Joaquim Perez Noguer: responsable del Web
  • Miquel Torrent: coordinador d’activitats
  • Antoni Torrents Ballús: vocal